Missie Expeditie Malawi Het expeditieteam gaat niet zonder reden op expeditie. Wij hopen namelijk verschillende doelen te bereiken. Dit willen we met Expeditie Malawi bereikt hebben in oktober 2019:
  • We zijn ons bewust geworden van de leefomstandigheden van leeftijdsgenoten en van de armoede- en hongerproblematiek die heerst in Malawi.
  • We hebben minstens €30.000 opgehaald zodat onze reis is bekostigd en we projecten van de GZB¹ in Malawi kunnen ondersteunen.
  • We hebben iedereen van het Ichthus College Veenendaal bereikt. We hebben minimaal 2000 mensen buiten onze school bereikt en we hebben na de reis onze opgedane ervaringen en inzichten gedeeld met diezelfde mensen.
  • We hebben ons christen-zijn kunnen uitgedragen en gehandeld vanuit een christelijke levensvisie. We hebben anderen kunnen bemoedigen.
  • We hebben geleerd om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn, zowel in het voorbereidingsproces als in Malawi zelf.
  • Door de expeditie zijn we een hecht team geworden en hebben we elkaar beter leren kennen.
  • We maken een kwalitatief goed PWS² dat aan alle eisen voldoet. Hiermee hebben we onze kennis verrijkt, ons voorbereid op de reis en een goed product afgeleverd aan onze opdrachtgever. Door ons zo te verdiepen in Malawi en het land te bezoeken hebben we een goed beeld gekregen van hoe we daar tot betekenis zijn geweest en waar we financiële hulp hebben geboden.
1 Gereformeerde Zendingsbond 2 Profielwerkstuk